Hoe werkt de Mind?  En hoe speelt Mind Yoga en Raja Yoga daarop in?

Wat is de Mind?
De Mind is ons denkvermogen, ons denken. Alle interne informatie loopt via de mind. Alle prikkels komen via de zintuigen binnen en worden verwerkt en getoetst aan eerdere ervaringen en aan je denkbeelden. Tegelijkertijd creëert het denken ook zelf continu gedachteprocessen, ogenschijnlijk uit het niets. De mind is dus verwerker en veroorzaker tegelijkertijd. Daarom is het de beste tool om orde op zaken te stellen in iemands denkwereld, gevoelsleven en bewustzijn.

 

Mind of emotie, wie regeert?
Beide regeren! Aan elke emotie gaat een gedachte vooraf. Je denkt ergens aan en als de gedachten iets in je raken volgt een emotie. Niet elke gedachten heeft een emotie tot gevolg. Dat is maar goed ook want je hebt tienduizenden gedachten per dag. Dus zo gezien regeert het denkvermogen. De doorschakeling van gedachte naar emotie gaat vaak zo snel dat we dat niet bewust waarnemen. We ervaren dan enkel de emotie. En als een emotie jou eenmaal te pakken heeft kan die een grote invloed nemen op je denken. Dit maakt dat velen ervaren dat emotie regeert. Het is de bedoeling je van zowel je gedachten als je emoties bewust te worden, ze te bestuderen en waar gewenst bij te sturen. De middelen die we daarvoor gaan inzetten zijn je denken en je lichaam in combinatie met enkele technieken.

 

Beheersing van gedachten
Grip krijgen op je mind is een groot goed. Je denken wordt meer gestructureerd, met focus op de dingen waar jij jouw aandacht daadwerkelijk op wilt richten. Je krijgt meer controle over je gedachten. Omdat je bewuster wordt van je denken kun je eerder bijsturen en doorratelen beperken en voorkomen. De toegenomen grip op je mind geeft dus meer focus en rust. Je krijgt meer gedaan met minder inspanning. Mindfulness oefeningen en meditatie worden ingezet om dit te bereiken. Het lichaam ontstressen via yoga oefeningen gaat daaraan vooraf. Als jij je beter gaat voelen in je lichaam wordt het denken vanzelf rustiger. De wisselwerking tussen lichaam en denken is direct en wederzijds. De ademhaling zit daar precies tussen en gaan we dus ook actief gebruiken.

 

Beheersing van emoties
Vat krijgen op je emoties is een minstens even groot goed. Leer je emoties waarnemen en kennen. Ze voeren je naar je overtuigingen en meningen, de dingen die je belangrijk vindt in je leven te bereiken danwel te vermijden. Je voorkeuren en afkeren, je angsten en liefdes vormen samen jouw eigen unieke wereldbeeld. Je hebt dit in vele jaren opgebouwd onder invloed van je cultuur, je opvoeding, je werk, je omgeving en je ervaringen. Je ego of persoonlijkheid ziet zich als bewaker van je belangen en strijd constant voor jouw maximale resultaat en minimale schade. Ego en wereldbeeld zijn bepalend voor je emoties en je gedrag. Wordt jouw wereldbeeld en belang geschaad, dan kan er stress ontstaan. Veel werknemers en zeker managers ervaren op hun werkplek de meeste emoties en stress. Neuro Linguistisch Programmeren biedt enkele prachtige middelen om jouw wereldbeeld in kaart te brengen. Door de beoefening van yoga houdingen en ademhaling ga je lichamelijke gewaarwordingen en emoties beter herkennen. Je algehele stressniveau wordt omlaag gebracht en de sterkste stressveroorzakers kunnen worden thuisgebracht en verlicht.

 

Intensiever leven
Als je de vaardigheid verwerft je mind gericht te kunnen inzetten wordt de veroorzaker van je onrust, emoties en stress je bondgenoot. Als je minder geregeerd wordt door emoties komt er meer ruimte voor de kerntoestanden liefde, vrede, vreugde, eenheid en zijn. Het is goed deze te ervaren en te kunnen onderscheiden van je emoties omdat ze aangeven waar het bij jou van binnen echt om gaat. Zo kun je je ware liefdes en voorkeuren volgen. De weg komt vrij voor een intenser en authentieker leven. Beheersing van je mind is beheersing over je leven! De verrijking van je leven is een autonoom proces dat door Mind Yoga en Raja Yoga een stevige zet krijgt.

 

Bewustzijnsgroei
Bij bestudering van je mind ga je zien hoe je persoonlijkheid vecht voor jouw belangen, maar dat jij niet die persoonlijkheid bent. De persoonlijkheid of ego maakt dat je kunt overleven als individu, bepaalt hoe jij je naar buiten toe laat zien en wat je identiteit is. Je persoonlijkheid maakt intensief gebruik van je denkvermogen om te bepalen waar jij je mee bezig houd en wat er moet gebeuren. Maar die gedachten inhoud kun je elk moment aanpassen, is arbitrair en tijdelijk. Het stukje in je dat dit ziet is je bewustzijn, je innerlijk weten dat objectief waarneemt. Je bewustzijn is direct gekoppeld aan het denken, maar is niet het denken zelf. Kom je bij je bewustzijn dan kom je bij je kern, het perfecte constante Zelf. Stilte en meditatie brengen je hier naartoe. Speciale meditatietechnieken helpen je over de hindernissen heen. Je krijgt een dieper inzicht in je eigen functioneren en dat van anderen. Een fantastische vaardigheid, op je werk als ook prive.

 

Lees ook: Yoga in Nederland