Wat is Mind Yoga?

Mind Yoga combineert de belangrijkste ingrediënten van de klassieke Raja Yoga met effectieve nieuwe technieken. Alle informatie loopt via de mind, het denkvermogen en daarom wordt de mind bewust ingezet. Mind Yoga bereikt op deze wijze dat de deelnemers:

  • Beter gaan functioneren en presteren.
  • Minder ziek zijn door een betere lichamelijke en geestelijke gesteldheid.

Een Mind Yoga cursus binnen een bedrijf of organisatie wordt wekelijks op een vast tijdstip  gegeven. Dit kan voor, tijdens of na het werk zijn. De deelnemer is onmiddellijk ter plekke, heeft geen reistijd en is ’s avonds gewoon vrij. Een les duurt een uur en bestaat uit een vaste volgorde van onderwerpen en handelingen met een gelijke verdeling in aandacht voor lichaam en geest:

  •   30     minuten yoga houdingen
  •   10      minuten ademhaling
  •   10      minuten concentratie
  •   10      minuten filosofie
  •   60      minuten in totaal

Yoga houdingen (asanas)

Elke week worden nieuwe houdingen aangeleerd en reeds bekende houdingen herhaald en verbeterd. De houdingen maken het lichaam soepeler en sterker, laten de energie beter doorstromen en halen de deelnemer uit zijn hoofd. Gedurende het jaar is er een opbouw in moeilijkheidsgraad en duur. Afstuitend is er een korte ontspanning met instructies.

 

Ademhaling en energieoefeningen (Pranayamas)
Er wordt begonnen met aandacht voor de ademhaling. Daarna volgen meerdere energieoefeningen. Een goede ademhaling en energiehuishouding is een voorwaarde voor een gezond lichaam.

 

Concentratie-meditatie
Afwisselend en opbouwend worden verschillende technieken toegepast. De concentratie wordt geleidelijk steeds dieper. Een langere geslaagde concentratie mag meditatie genoemd worden. De mentale weerbaarheid en focus nemen toe. De ervaringen worden naar wens onderling uitgewisseld.

 

Filosofie
De filosofie bestaat uit een selectie uit Hatha- en Raja Yoga onderwerpen, aangevuld met ondersteunende vakgebieden. De kennis over het functioneren van lichaam en geest groeit en daarmee de zelfkennis en het begrip van anderen. Een overzicht van de hoofdthema’s:

De effecten van yoga

De werking en het effect van yoga wordt onderzocht en uitgelegd.

Meditatie, concentratie

Verschillende technieken worden toegepast. Effecten van Mindfulness & stilte worden merkbaar.

Levenshoudingen
Ons gedrag wordt bepaald door onze houding en instelling. Andere houdingen als eerlijkheid of zuiverheid kunnen gewenste veranderingen in gang zetten.

Kennis over het lichaam
De energetische lichamen worden besproken die volgens de yoga theorie het menselijke fysieke lichaam ondersteunen. Potentiële verstoringen komen aan bod.

Het menselijk functioneren en waarnemen
De structuur van het denken en de invloed van overtuigingen wordt onderzocht (NLP).

 

Evaluatie en voortgang
Regelmatige korte rondvragen geven een beeld van de voortgang van de deelnemers. Aan de hand van een statusformulier kan iedereen na verloop van tijd zijn eigen voortgang op objectieve wijze meten.

 

Het vervolg
In een eventueel 2e jaar worden zowel oefeningen, concentraties en filosofie verder verdiept.

Deelnemers aan bedrijfsyoga kunnen naar wens doorstromen naar een les Hatha yoga van Yogalife.