De cursus

Tijdsduur

Mind yoga is een cursus die wekelijks op een vast tijdstip op een geschikte locatie binnen in de organisatie gegeven wordt. Een les duurt maximaal 1 uur. Het begint en eindigt op tijd zodat het voor de deelnemers strak in te plannen valt in hun dagschema.

Tijdstip
Tijden kunnen in overleg worden vastgesteld. De mogelijkheden zijn bijvoorbeeld: voorafgaand aan het werk van 8.00 – 9.00 uur, in de middagpauze, of na het werk van 16.30 – 17.30. Op deze wijze krijgt u een tijdstip dat bij de werktijden van uw organisatie past.

Cursusduur
De cursusduur bestaat uit 10-40 lessen die in een paar maanden tot een jaar tijd gegeven worden. Tijdens de gebruikelijke regionale schoolvakanties (zomer, herfst, kerst, krokus, voorjaar) is er geen les. De cursus kan op ieder gewenst moment in het jaar starten.

 

Faciliteiten

Cursus op locatie
De lessen worden op locatie gegeven, inpandig bij de werkgever. De deelnemer is al ter plekke, heeft geen reistijd en is ’s avonds gewoon vrij. De drempel om mee te doen is daardoor laag. De werkgever maakt duidelijk zichtbaar dat hij om de gezondheid van de werknemers geeft, en heeft bij inpandige activiteiten meer controle.

De lesruimte
De ideale leslocatie is een aangename, afgesloten ruimte vanaf ca. 30 m2, liefst met daglicht, ergens in het gebouw van organisatie. De docent neemt yogamatjes en zitkussens mee.

Kleding
De deelnemers zorgen zelf voor loszittende kleding. Als iemand die al draagt is omkleden in principe niet eens noodzakelijk. In de praktijk is een trainingsbroek of legging met daarop een T-shirt het prettigst. Na de les kan de deelnemer zo weer aan het werk.

 

Kosten

De kosten zijn 60 € per actieve maand per deelnemer, door werkgever te voldoen. In de zomervakantie is er geen les en ook geen betaling. De verdeling van de reiskosten gaat in overleg, net als de kosten van het cursusmateriaal dat per onderdeel wordt uitgereikt.

Belastingvrij
Binnen de werkkostenregeling kunnen fitness activiteiten onbelast aan werknemers gegeven worden. Als Arbovoorziening (als onderdeel van het Arbo plan) kan Mind Yoga zelfs een nihil waardering krijgen, zodat het niet op het budgetaire ruimte van 1,4% drukt. Mogelijke betaling via het bruto loon van werknemer wordt nog onderzocht.

Commitment
Een optimaal resultaat wordt bereikt als er commitment is van alle partijen: docent, deelnemer en organisatie. Daarom worden de cursuskosten idealiter gelijk verdeeld over werkgeven en werknemer, voor zowel tijd als contributie.

De deelnemer offert een deel zijn vrije tijd, de werkgever geeft toestemming een deel van de werktijd op te nemen. Een Hatha yoga cursus in de avonduren zou de deelnemer zeker meer geld en tijd kosten.

 

De groep

Het aantal deelnemers aan de cursus is minimaal 6 en maximaal 16. Het maximum waarborgt de persoonlijke aandacht en kwaliteit. Hoe groter de groep hoe groter de benodigde ruimte.

Instroom gedurende het jaar is mogelijk. Het effect van de cursus is optimaal als de hele groep tegelijk begint, de deelnemers vaak aanwezig zijn en de cursus afmaken.

Meten van voortgang
De deelnemers vullen in de eerste lessen zelf een statusformulier in over hun geestelijke en lichamelijke conditie, aan de hand van enkele lichaams- en concentratie oefeningen. Tijdens of aan het eind van het cursusjaar wordt deze statusopname herhaald. Zo wordt de voortgang wat betreft lichamelijke soepelheid en geestelijke standvastigheid objectief meetbaar voor deelnemers, docent en werkgever. Daarnaast is natuurlijk de subjectieve beleving van de deelnemers van groot belang.